jueves, 14 de octubre de 2010

CA - Sen: Boxer (D) 49%, Fiorina (R) 46% en Rasmussen

Rasmussen California Senatorial Survey

Barbara Boxer (D) 49% (49%) {47%} [47%] (49%)
Carly Fiorina (R) 46% (45%) {43%} [48%] (44%)
Other 2% (2%) {4%} [2%] (3%)
Not sure 3% (5%) {6%} [3%] (4%)

Among Voters Certain of Their Vote

Carly Fiorina (R) 50% (49%) {46%} [52%] (51%)
Barbara Boxer (D) 50% (51%) {54%} [48%] (49%)

No hay comentarios: